Продължете към съдържанието

Всички сме различни и всеки един от нас има вродени заложби

Младите хора могат да се научат да изследват себе си, да открият собствените си таланти и възможности, да опознаят различни професии, за да реализират мечтите си.
Разпознати навреме, заложбите на всеки млад човек могат да бъдат развити в по-ранен етап от живота, за да се предотврати лутането в търсене на професионална реализация. Любимата професия ни прави по-добри хора,
съпрузи и родители. Любимата професия помага на човека да изрази себе си с достойнство, да постигне лично благополучие и да намери своето място в обществото.

Любимата професия рядко съвпада с детската мечта. Растем, променяме се и опознаваме света. С опита, с придобиване на нови знания, понякога откриваме, че има други професии, които са наше призвание.
Щастливи са онези хора, които обичат работата си и не я усещат като задължение, а я упражняват със страст и амбиция.


Различните професии изискват специфични умения, затова е важно в ранен етап да бъдат изследвани, опознавани и развивани способностите и талантите.


Инженерните професии
Инженерните професии като програмисти, архитекти и банкери изискват добра математическа подготовка.


Хуманитарни професии

Дипломатите, литераторите и историците са с хуманитарна нагласа, работят с език, текст и факти.


Професии в сферата медицината и правото
Медицината и правото са за онези с възможност за силна концентрация и обработване на огромен обем понятия.


Професиите на изкуството
За професиите на изкуството пък е нужен талант, но и много, много труд.


Занаятчийски професии
Дърводелците, златарите и майсторите в занаятите имат специфични умения и прецизно владеят ръцете си.

Преподавателските професии
Учителите са призвани да запалят и поддържат любовта към знанието, любопитството към света, към новото, да бъдат водачи в необятната вселена на науката и изкуствата.

Младежите и девойките, с присъщия им младежки плам, могат да изследват света, да развиват своята любознателност и да трупат опит. Мисията на възрастните е да подават ръка на младите, за да ги преведат през лабиринта на знанието, придобиването на умения, избора на професия и с напътствия да помагат в пътешествието на живота.

С много вдъхновение и ентусиазъм ние от фондация ФАР работим, за да бъдем в помощ и подкрепа на всеки млад човек в началото на неговия път към самостоятелен живот. От началното образование – в препоръка на подходящо гимназиално училище. В етапа на опознаване на различните професии и тяхната специфика – в изграждането на професионални и трудови навици. Ние сме тук, за да сме в помощ на децата и младежите да се справят с увереност и самочувствие с живота.

Нашата платформа и ние самите сме на разположение на всеки млад
човек в нужда от подкрепа за развитие на неговите способности
таланти, от изграждането на специфични умения, отличен разговори и
напътствия при важни решения.