Продължете към съдържанието

Истории с надежда

  Ежегодно стотици деца бежанци намират убежище в страната. По данни на МВР, България е сред европейските държави, в които са настанени най-голям брой непридружени и разделени от семействата си деца. Повечето идват от Сирия и Афганистан. След като получат хуманитарен статут, се сблъскват с множество предизвикателства, тъй като са сами и не могат да напуснат страната. Те се намират в ситуация на повишен риск от насилие, експлоатация и злоупотреби. Държавата търси възможности да ги интегрира в българското общество.

  За да им бъде осигурен нормален живот, от съществено значение е те да посещават училище, да имат здравна осигуровка и подходящи условия на живот. Все повече непридружени деца бежанци биват настанявани в резидентни услуги – центрове от семеен тип, каквато е и преходното жилище. Въпреки това, държавните ресурси често са недостатъчни или изобщо липсват.

  Овладяването на българския език е ключов фактор за тяхното интегриране в обществото, за изграждане на нови отношения и за успешното им участие в образователния процес. За да им помогнем да се адаптират, ние от Програма Генерация се опитваме да компенсираме дефицитите на системата през менторската ни програма, като им помагаме да овладеят езика, да развият своите таланти и да се интегрират в новата среда.

  На 20 юни – Световния ден на бежанците,  в преходните жилища в Горна баня, където са настанени 5 момчета и 1 момиче от Сирия и две момчета от Афганистан, организирахме специално събитие, за да подчертаем важността на подкрепата за тези деца. Те приготвиха вечеря с традиционни ястия от родните им страни.

  Докато опитвахме вкусната храна, младежите споделяха своите истории, които на моменти ни натъжаваха, но и развеселяваха. Заради неумелото използване на български думи, в най-болезнените моменти от разказа често избухвахме в смях. И все пак, въпреки трудностите, тези млади хора се надяват да намерят закрила и възможност за по-добро бъдеще тук. 

  През следващите седмици в поредица от публикации ще разкажем техните истории. 

  Подкрепете като споделите!
  fb-share-icon