Продължете към съдържанието

Менторската ни програма в действие

  Какво постигнахме през първия учебен срок?

  Менторската ни програма е създадена за подкрепа на уязвими деца и младежи без родители. Мисията ни е да ги предпазим от декласиране и да ги подкрепим в професионалния им път, за да станат пълноценни хора за себе си и останалите в общността.

  Усилията ни са фокусирани в това да ги подкрепяме емоционално, да открием потенциала им и да им създадем достатъчно възможности за реализирането му. Въз основа на интересите и нуждите, обособихме две групи за подпомагане на зрелостниците през първия учебен срок:

  • Първата група включва младежи с изявен интерес към усвояване на знания и желание за реализация във висококвалифицирани професии

  • Втората група се състои от младежи, търсещи бърза професионална реализация в области с по-ниско квалифициран труд

  Техните истории са истински, макар и имената им да са измислени.

  Калин, Гери и Анелия попадат в първа група. Те са само няколко примера за младежи, борещи се сами с трудностите на живота, без подкрепа от семейството, но твърдо решени да продължат образованието си в университет.

  Тримата се сблъскват с различни предизвикателства, включително езикови бариери и недостатъчна компютърна грамотност. За да запълним тези празнини в образованието им, по време на първия срок ние им осигурихме курсове по начална компютърна грамотност и английски език. Курсовете им помогнаха да подобрят академичните си резултати и да се доближат до целите си. Калин, Гери и Анелия са решени да постигнат успех въпреки обстоятелствата. Техният напредък ни вдъхновява да продължим да подкрепяме други млади хора в подобни ситуации.

  Гинка, Мариана, Камен и Асен принадлежат към втората група младежи от нашата грижа.

  Гинка и Мариана се нуждаят от емоционална подкрепа и насоки за кариера без високо ниво на квалификация, поради сериозни пропуски в училище. Гинка е преживяла насилие в детството си и е изостанала в образованието, докато Мариана идва от проблемно семейство и в момента е под закрилата на закона. И двете се борят в училище и се сблъскват с множество предизвикателства, но остават решителни и мотивирани за промяна. Затова искаме да ги насърчим да започнат работа с нашата помощ и да научат занаят или професия. Записахме ги в курс по прически, за да им дадем възможност да придобият практически умения и увереност. Техният напредък беше забележителен и те изразиха благодарността си за възможността да променят живота си.

  Подобно на двете девойки, Камен и Асен се нуждаят от алтернативни пътища за успех. За да им помогнем да развият практически умения, които ще им помогнат да си намерят работа, ги записахме за шофьорски курс. За тях шофьорската книжка не е лукс, а символ на свобода, самостоятелност и възможност за препитание, тъй като е ключова квалификация за много работни места в България. Историята на Камен и Асен е пример за това как една малка инвестиция може да има огромно значение за живота на един млад човек.

  Всички тези младежи се борят за своето бъдеще, защото нямат друг избор. Но ние имаме. Нашата подкрепа може да помогне и на други младежи без родители да направят по-уверено първите си стъпки в самостоятелния живот.

  Подкрепете като споделите!
  fb-share-icon