Продължете към съдържанието

„ФАБРИКА ЗА АНАЛИЗИ И РЕШЕНИЯ“ СЪЗДАДЕ ПОСТОЯННА МЕНТОРСКА ПРОГРАМА И ВИРТУАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

  „Фабрика за анализи и решения“, фондация, учредена 2018г., за да бъде в помощ на политиките за деца и младежи в България, създаде програма „Генерация” – постоянна менторска програма за насърчаване на кариерната подготовка, професионално развитие и подкрепа при започване на първа работа за младежи, изоставени от родителска грижа. В живота на децата от институциите най-кризисен и рисков е периодът на напускане на институциите след навършване на пълнолетие. Анализите показват, че един от основните проблеми за тези младежи е професионалната реализация. С изграждането на интернет платформата и мрежата от специалисти и доброволци, ФАР има за цел да помогне на младежите да наваксат изпуснатото през годините в социалните институции, да работят по личностното си развитие и да изградят важни професионални навици и компетенции. 

  Животът е препускане през семейство, родителство и работа. Изграждаме дом, възпитаваме деца и забързани не намираме време да погледнем към онези, на които не е било дадено да растат и да градят живота си като останалите. Към онези, които имат нужда някой да им подаде ръка.”

  На 14-ти октомври 2022 г. в Сохо, залата за събития беше представенa новата интернет платформа на програма „Генерация“. Част от събитието бяха специалист по кариерно ориентиране, специалист по творческо писане, мислене и презентационни умения, младежи, директори и възпитатели от институциите за деца изоставени от родителска грижа. 

  Хиляди деца в България са лишени от родителска грижа или са изложени на риска да я загубят и това ги лишава от равен старт в живота. Основните грижи и функции за осъществяване на политиките за тези деца и младежи са отговорност на национални и местни институции и организации. Работата на тези институции бавно се подобрява с годините, но остават сериозни предизвикателства, които не предотвратяват декласирането. 

  У нас се наблюдава слаба култура и липса на чувствителност, а разминаванията и социалната изолация допринасят дискриминационни социални норми, нагласи и практики в обществото. Социалното интегриране на младежите от институциите е възпрепятствано от непознаване на пазара на труда, липса на професионална ориентираност, презентационни умения и трудови навици. Пропуските в  образованието, липсата на квалификация и семейна подкрепа лишават младежите от равен старт в живота. Към решаването на този проблем е насочена програма „Генерация“. 

  Институциите, неправителственият сектор и работодателите трябва да търсим и да намираме решенията заедно. Работодателите нямат достатъчно информация, относно насърчителните мерки по чл. 36, ал.2 от ЗНЗ и не откриват работни места за младежи от институциите. Програмата ще подпомага основните нужди на родителите, децата и младежите в риск, а именно осигуряване на ресурси и условия за неотпадане от училище и продължаване на образованието във ВУЗ, навременна и ефективна професионална ориентация, връзка с работодателите и осигуряване на заетост и доходи, психологическа подкрепа и социални умения и включване. 

  У нас се наблюдава слаба култура и липса на чувствителност, а разминаванията и социалната изолация допринасят за дискриминационни социални норми, нагласи и практики в обществото. Програмата работи за обществена ангажираност по неотпадане от училище и продължаване на образованието във ВУЗ, навременна и ефективна професионална ориентация, връзка с работодателите и осигуряване на заетост и доходи, психологическа подкрепа и социални умения и включване.

  „В света на гражданските активисти и обществените дейности се раждат идеи, гориш в каузи и даряваш любов, а тя е заразяваща и завладява още и още хора.

  Ето това вдъхновение ни събра, за да организираме своя ентусиазъм във фондация Фабрика за анализи и решения и да дадем на обществото от своя заряд. И в работата за другите осъзнахме, че това, което сме получили е многократно повече от това, което сме дали!“

  Жени Шиер

  Програма „Генерация“ вече направи първите си стъпки в помощ на младежите, пътят е дълъг и съмишленици има много. А  който чувства личния подем да помага, може да стане доброволец, като повече информация за това може да се открие на сайта на „Генерация“ (https://generation-program.com).  

  Подкрепете като споделите!
  fb-share-icon