Продължете към съдържанието

Човекът, който вдъхва увереност на деца без родители

  Известният експерт по публично говорене Мартин Кърнолски, си партнира с Програма Генерация, за да предостави курсове за децата и младежите от нашата грижа.

  Като човек и баща, посветен на каузата за изграждане на умения за общуване на децата в дигиталния ни свят, Мартин Кърнолски, напълно безвъзмездно организира курсове за децата без родители, имащи за цел да подобрят самочувствието и да насърчат уменията им за публично говорене. Тези младежи се сблъскват не само с травми от миналото си, но и с чувство на несигурност и липса на самоувереност. Чрез своя метод, Мартин им предоставя инструментите, от които се нуждаят, за да преодолеят бариерите си и да станат успешни възрастни.

  Курсовете обхващат различни аспекти на ефективната комуникация, включително умения за публично говорене, техники за интервю и стратегии за изграждане на увереност. Децата практикуват своите презентационни умения, научават как да структурират мислите си и да изразяват идеите си ясно и кратко. Освен това те се учат как да използват правилния език и граматика, което е жизненоважно умение за всяка успешна комуникация.

  Мартин Кърнолски подчертава важността на психологическите аспекти на комуникацията, като например разбирането на езика на тялото и емоциите на слушателя. Той учи младите хора как да четат невербалните знаци и да адаптират подхода си съответно, което им позволява да създадат по-силни връзки с другите и помага по пътя им на изграждане като личности..

  Благодарни сме му за усилията и времето! Неговият принос към децата и младежите, растящи без родители, е от изключително значение.

  Подкрепете като споделите!
  fb-share-icon