Продължете към съдържанието

Ангажирането на обществеността в подкрепа на децата и младежите в риск е от съществено значение за постигането на тяхната трайна и дългосрочна реализация. Ние вярваме, че всички страни в алтернативната грижа за децата и младежите в риск от социално изключване – институциите, неправителственият сектор, бизнесът и цялото общество, трябва да търсим и намираме решенията заедно.

Какво е “Генерация”

Програма „Генерация” е постоянна менторска програма за насърчаване на кариерната подготовка, професионално развитие и подкрепа при започване на първа работа за деца и младежи в риск, с основна цел осигуряване на условия за равен старт в живота и социалното включване на деца и младежи, лишени от родителска грижа и младежи от семейства в риск.

Хиляди деца в България са лишени от родителска грижа или са изложени на риска да я загубят и това ги лишава от равен старт в живота. Ангажирането на обществеността в подкрепа на децата и младежите в риск е от съществено значение за постигането на тяхната трайна и дългосрочна реализация. Ние от фондация “Фабрика за анализи и решения” (ФАР) смятаме, че всички страни в алтернативната грижа за децата и младежите в риск от социално изключване – институциите, неправителственият сектор, бизнесът и цялото общество, трябва да търсим и намираме решенията заедно.

Програмата подпомага основните нужди на родителите, децата и младежите в риск чрез осигуряване на ресурси и условия за неотпадане от училище и продължаване на образованието във ВУЗ, навременна и ефективна професионална ориентация, връзка с работодателите и осигуряване на заетост и доходи, психологическа подкрепа и социални умения.

ръководител на програмата

координатор на програмата

международни програми

работа с работодателите

експерт комуникации