Продължете към съдържанието

Ангажирането на обществеността в подкрепа на децата и младежите в риск е от съществено значение за постигането на тяхната трайна и дългосрочна реализация. Ние вярваме, че всички страни в алтернативната грижа за децата и младежите в риск от социално изключване – институциите, неправителственият сектор, бизнесът и цялото общество, трябва да търсим и намираме решенията заедно.

Какво е “Програма Генерация”?

“Програма Генерация” е постоянна менторска програма за насърчаване на кариерната подготовка, професионално развитие и подкрепа при започване на първа работа за деца и младежи в риск, с основна цел – осигуряване на условия за равен старт в живота и социалното включване на деца и младежи, лишени от родителска грижа и младежи от семейства в риск.

Програмата подпомага основните нужди на родителите, децата и младежите в риск чрез осигуряване на ресурси и условия за неотпадане от училище и продължаване на образованието във ВУЗ, навременна и ефективна професионална ориентация, връзка с работодателите и осигуряване на заетост и доходи, психологическа подкрепа и социални умения.

учредител, ръководител на програмата

учредител, координатор на програмата

учредител

доброволец

Партньори и спонсори

счетоводител