Продължете към съдържанието

Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
 Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
 Наименование: Фондация Фабрика за анализи и решения ЮЛНЦ
ЕИК/БУЛСТАТ: 205215261
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Луи Айер 2, ет. 10, офис 2
Телефон: +359884630866
E-mail: jenny.schier@far-institute.eu
Уебсайт: https://generation-program.com
 
Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
 Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

 1. Категории лични данни, които ще се обработват
  Услугите, които предоставя сайтът, предполагат предоставяне на Лични данни, като
  например автобиографията, която съдържа информация за физическа идентичност
  (име, адрес, телефон, e-mail), професионален опит и образование (вид на
  образованието, квалификации, курсове, сертификати, предишни работодатели и
  длъжности) и друга информация.
  Данните, чрез които се формират биографиите на кандидати за работа, се съхраняват
  в базата данни на сайта www.generation-program.com не създава дубликат на тези
  данни за предоставяне на работодателите, а само ги визуализира в подходящ вид.
  Целта за събирането, обработка и съхранение на тези данни е и с изрично дадено
  съгласие от страна на субекта на данни. Доколкото тези данни са Лични данни, по
  смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и по отношение на тези лични данни, generation-
  program.com е Администратор на лични данни и само Администратор на лични данни.

Работодателите могат да решат да събират, съхраняват и обработват данни от
биографии, свързани с тяхна обява в generation-program.com, извън платформата, но
това автоматично ги прави Администратори на лични данни по отношение на тези
събрани, съхранявани или обработвани данни от кандидатурите извън generation-
program.com, където следва да спазват изискванията на Регламента.

 • Работодателят е Администратор на лични данни по отношение на получените
  кандидатури в своя акаунт и следва да спазва изискванията на Регламент (ЕС)
  2016/679.
 • Работодателят се задължава по никакъв начин да не изисква от
  кандидатите по негови обяви да изпращат специални категории данни по смисъла
  на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез generation-program.com.
  Kато например:
  -Данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи,
  религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито
  Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за
  сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, които са свързани с
  Ваши присъди и нарушения.
  -документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.
 1. Цели на обработване
  Целта на събирането и обработването на данни е предлагането на услугата на сайта ,
  generation-program.com, а именно търсенето и предлагането на работа.
  Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име,
  електронна поща. „Фабрика за анализи и решения“ ЮЛНЦ, под никаква форма няма да
  събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб
  сайта generation-program.com.
 2. Категории получатели на данните
  Функцията на generation-program.com е информационна платформа, която позволява
  агенции за заетост, работодатели и други подобни лица, да виждат автобиографията,
  ако субектът на лични данни е поискал да ги предостави (чрез кандидатстване). След
  предоставянето на автобиографията към упоменатите по горе получатели на данните,
  те могат да бъдат копирани, събирани и използвани от тези трети лица, които стават
  администратори на получените от Вас лични данни. Всякакви искания, относно
  изпратените към работодатели лични данни, може да ги отнасяте директно към тях.
 3. Информация за правата на субекта на данни
 • generation-program.com ви осигурява непрекъснат 24 часов достъп до Вашия
  акаунт, освен в случаите на техническа неизправност.
 • Чрез достъпа до Вашия акаунт, Вие имате право на проверка, промяна или
  изтриване на предоставената от Вас информация (както в профила, така и
  подадените кандидатури към работодатели). Имате възможност и да се откажете от

съгласието за обработване на данните Ви, чрез закриване на акаунта Ви, (което
ще доведе до невъзможност за използване услугата на сайта).

 • Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, което се
  основава на задача от обществен интерес, упражняване на официално правомощие
  или на легитимен интерес.
 1. Задължително ли е предоставянето на лични данни
  Задължителната информация, за да се регистрирате е име и e-mail. Предоставянето на
  личните Ви данни в останалата функционална част на сайта, е напълно доброволно по
  Ваше желание. Физическото лице търсещо работа самостоятелно преценява, дали и
  какви данни за себе си да предостави.
 2. Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране
  „Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на Вашия
  твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра Ви следващ път,
  когато посетите интернет страницата , generation-program.com.
  Повече информация за управление на бисквитките – www.allaboutcookies.org е полезен
  ресурс с много подробна информация за бисквитките и как да ги управлявате, в
  случай че желаете да изтриете или забраните получаването на бисквитки от
  generation-program.com
 3. Срок на съхранение
  generation-program.com ще съхранява предоставената информация за неограничен
  период, ако акаунът Ви бъде активен поне веднъж на 1 година. Ако акаунтът Ви не е
  активен за период по-дълъг от 1 години, автоматично ще бъде закрит (всички данни в
  него изтрити) или докато потребителят сам не я изтрие или промени.
  Ако ползвате услугите на generation-program.com без регистрация, данните подадени
  към съответно кандидатстване ще бъдат съхранявани до 60 дни от подаването, а след
  това изтривани.
 4. Сигурност от страна на generation-program.com
 • Предоставените ни данни се защитават съвестно от загуба, унищожение,
  изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или
  неправомерно разкриване.
 • Фондация „Фабрика за анализи и решения“ ЮЛНЦ ще използва личните Ви данни
  единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте
  регистрирани, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща
  комуникация с Вас. Фондация ФАР няма право да продава или търгува с Вашите
  лични данни. Служителите на Фондация „Фабрика за анализи и решения“ ЮЛНЦ са
  длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение
  за разкриване на поверителна информация.